Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.4.16

Spr. Nr: MGOPS.26.4.16

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na dostawę druków akcydensowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kozienicach

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 22.02.2016r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

Cena ofertowa brutto/zł

Uwagi

1.

GRAF-SYSTEM Sp. j.

S.Dyttus, M. Januszkiewicz

ul. Śląska 47a, Łódź

4 304,51

2.

PPHU DRUK Piotr Lewicki

ul. Przasnyska 11 lok U1B, Warszawa

3 600,41

3.

DRUK-HURT F.P.H.U. Marek Bulniak

ul. Okręgowa 40, Łódź

3 579,18

4.

DRUK SERWIS Jolanta Bancewicz

Ul. Jagiellończyka 31, Olsztyn

10 429,70

5.

REMI-B Krzysztof Boiński, Adam Krokowski sp. j.

ul. Strażacka 35, Bielsko Biała

5 008,71

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na dostawę druków akcydensowych wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

DRUK-HURT F.P.H.U. Marek Bulniak
ul. Okręgowa 40, Łódź

Zaproponowana cena za usługę wynosi 3 579,18 zł brutto
(słownie: trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach