Wyniki naboru asystenta rodziny

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko asystenta rodziny wpłynęło:

– 4 oferty,
w tym:

– 3 – spełniające wymogi formalne.

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Markiewicz Dominika
2. Wierzycka Anna
3. Witkowska Anna

Rozmowy z w/w kandydatami odbyły się w dniu 14.02.2014 i ostatecznie wybrano na stanowisko asystenta rodziny w M-GOPS w Kozienicach

Panią: Annę Wierzycką