informacja dla oferentów – kurs komputerowy

MGOPS.26.3.2014 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej „Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2014 roku” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2014r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

 

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

 Zaproponowana cena za  usługę ( w zł)

      Uwagi

1.

“R E L A K S”  Rafał Skowroń, 27-350 Sienno, ul.Rynek 27

    3 550,00

2.

CREATOR  Sp. z.o.o. ul.
Kołłątaja 5/3B 20-006 Lublin

    8 000,00

3.

THE QUALITY OF LIFE
Ireneusz Kozera
05-825 Grodzisk Maz. Tłuste 43

   8 450,00

4.

I N N O V O
INNOWACJE W BIZNESIE Sp.z.o.o.
ul.3-go Maja 13 38-200 Jasło

 

   4 186,00

5.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Powstańców Śl. 26/2, 45-087 Opole

   9 600,00

6.

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Kiecach
Centrum Kształcenia Zawodowego 26-900 Kozienice, ul.Głowaczowska 41

 

   3 600,00

7.

TYFLOKOM kamil Kowalczyk 26-600 Radom, ul.Wiejska 61 lok.21

   5 264,00

8.

AGENCJA ROZWOJU EDUKACJI Norbert Jasiński, 42-200 Częstochowa, ul. Grzybowska 58

    4 960,00

9.

SZKOŁA INFORMATYKI it School s.c, 60-650 Poznań, ul. Piatkowska 163

  14 300,00

10.

TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego 26-617 Radom, ul.Mieszka I-go 22B

   7 200,00

11.

„PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7
 

  4 300,00

12.

MERITUM centrum edukacyjno-szkoleniowe Anna Sasin, Edyta Kondracka
26-900 Kozienice ul.Przyjaciół 54

    4 600,00

13.

Europejska Akademia Handlu i Przedsiebiorczości, Robert Staluszka, Zielona 8, 88-430 Janowiec Wlkp.

    4 615,00

14.

OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR “KURSOR”
ul .Narutowicza 62 20-013 Lublin

     5 340,00

15.

EXPOSE Sp. z o.o.
ul.Jasna 10 lok.200, 00-013 Warszawa

     9 999,00

16.

Nowoczesny Ośrodek Edukacji Anna Ratuszniak,
55-002 Kamieniec Wrocławski,
ul. Zaułek Szkolny 24

     6 000,00

17.

CENTRUM OCHRONY PRACY I ŚRODOWISKA PRO LEX  ul.Karola Wojtyły 1, 08-500 Ryki

     4 950,00

18.

CDF  Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz
21-400 Łuków, ul.Ojców  Pijarów 5

      6 200,00

19.

Inventum  ul.Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz

      4 950,00

20.

AKADEMIA KOMPUTEROWA  TOMASZ KOŚCIAŃSKI
61-563 Poznań, ul.Górna Wilda 95/3

    11 562,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie szkolenia „Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2014 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

„R E L A K S „ Rafał Skowroń 27-350 Sienno, ul.Rynek 27.

 Zaproponowana cena za usługę wynosi 3 550,00 zł brutto
( słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych ).

 Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach