Informacja dla oferentów – doradca zawodowy

MGOPS.26.2.2014

 Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20-tu osób i przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2014 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

 Zaproponowana cena za  usługę ( w zł)

      Uwagi

1.

ICN Centrum Kompetencji
Tomasz Sobkowicz
ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin

      9 800,00

2.

„P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7

      8 600,00

3.

CREATOR Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin

    11 800,00

4.

GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44

   17 500,00

5.

I N N O V O
INNOWCJE W BIZNESIE  Sp. z o.o.
ul.3-go Maja 13, 38-200 Jasło

      8 372,00

6.

C O N S U L T I N G
Firma Doradczo-Szkoleniowa
Julita Orłowska-Szczepańska
ul. Piłsudskiego 30a/206,
89-620 Chojnice

     6 840,00

7.

OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR„KURSOR”
20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

    9 120,00

8.

CDF Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz 21-400 Łuków, ul. Ojców Pijarów 5

    8 200,00

9.

Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich ul. Powstańców Śl.26/2, 45-087 Opole

 

       10 500,00

10.

Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński
42-200 Częstochowa, ul. Grzybowska 58

        7 900,00

11.

Meritum centrum edukacyjno-szkoleniowe Anna Sasin, Edyta Kondracka, 26-900 Kozienice, ul.Przyjaciół 54

         6 400,00

12.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego, 26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 41

       4 600,00

13.

TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, ul. Mieszka I 22, 26-617 Radom

      10 300,00

14.

Grupa 23 Bożena Fronczek, 02-352 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 8/69

        7 450,00

15.

Aneta Sołowiej ul.Słoneczna 1/33  22-350 Rejowiec

       6 600,00

Oferent podał cenę 1 godziny  – 55 zł

16.

PRACOWNIA ROZWOJU OSOBISTEGO Sylwester Karnas, 36-233 Wesoła 457

      10 470,00

17.

INSTYTUT DORADZTWA REGIONALNEGO I EUROPEJSKIEGO

Beata Nowak, 30-002 Kraków, ul.Prądnicka 8/25

       9 480,00

18.

I n v e n t u m   ul.Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz

       8 490,00

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i warsztatowych z doradcą zawodowym dla 20-tu uczestników projektu IMPULS wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę
– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego 26-900 Kozienice ul. Głowaczowska 41.

Zaproponowana cena za usługę wynosi 4 600 zł brutto ( słownie: cztery tysiące sześćset złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień

Kierownik M-GOPS w Kozienicach