Informacja dla oferentów – szkolenia z psychologiem

MGOPS.26.01.2014

 Informacja dla oferentów

 o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2014 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.02.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp. Nazwa i adres Oferenta  Zaproponowana cena za  usługę ( w zł)       Uwagi
1. ICN Centrum Kompetencji
Tomasz Sobkowicz
ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin
 

     7 200,00

 
2. „P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7     

  8 600,00

 
3. CREATOR Sp. z o.o.
ul. Kołłątaja 5/3B, 20-006 Lublin
    12 580,00
4. GLOBAL Training Centre Sp. z o.o.
00-024 Warszawa
Al. Jerozolimskie 44
    17 500,00  
5. I N N O V O
INNOWCJE W BIZNESIE  Sp. z o.o.
ul.3-go Maja 13, 38-200 Jasło
      8 372,00  
6. C O N S U L T I N G
Firma Doradczo-Szkoleniowa
Julita Orłowska-Szczepańska
ul. Piłsudskiego 30a/206,
89-620 Chojnice

    8 040,00

 
7. OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR „KURSOR”
20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

   8 920,00

 
8. CDE Centrum Doradztwa i Edukacji
Sylwia Obara, ul .Targowa 16a/75
25-520 Kielce
 

   7 960,00

 
9. Elżbieta Żukowiec,
ul. F. Sokoła 19/9 81-603 Gdynia
  4 800,00  
10. Agencja Rozwoju Edukacji
Norbert Jasiński
42-200 Częstochowa, ul. Grzybowska 58
        7 900,00  
11. L a b o r a t o r i u m   W i e d z y
Doradztwo Opracowania Szkolenia
Patryk Sobota, ul. Targowa 42
37-420 Rudnik nad Sanem
 

     14 192,80

 
12. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego,
26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 41
        4 600,00  
13. TOMRAD Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego, ul. Mieszka I 22, 26-617 Radom       10 300,00

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postepowania na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i warsztatowych z psychologiem dla 20-tu uczestników projektu IMPULS wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę
– Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego
26-900 Kozienice ul. Głowaczowska 41.

Zaproponowana cena za usługę wynosi 4 600 zł brutto ( słownie: cztery tysiące sześćset złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

 Halina Grudzień
Kierownik M-GOPS w Kozienicach