Informacja dla Oferentów

Przewóz, dn. 19.12.2016r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach

Przewóz 2A

26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na dostawę 40 krzeseł szkolnych

dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty(wg kolejności wpływu-od najmłodszej):

Lp.

Nazwa oferenta

Kwota(zł.)

 1

Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.K

ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź

2 894,40

2 „MAXMED” Marcin Murzyn

84-252 Orle, ul. Pomorska 49

5 686,00

3 Biuro Kosztorysowo-Handlowe „ MATEO” Mateusz Słomiński

76-010 Polanów, ul. Sławieńska 9

3960,00

4 „KOMA” R. Kozakiewicz Spółka Jawna

26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 3

5840,00

5 PRYMUS BIS S.C. Waldemar i Grzegorz Kubiak

ul. Przemysłowa 3A, 62-300 Września

2 755,20

6 TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa

7 626,00

7 METALBIT Andrzej Kończyk

ul. Zwycięzców 26, 78-460 Barwice

2 769,00

8 Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki

ul. Lubomira 29A, 62-090 Mrowino

5000,00

9 AKMA FHP”AKMA2” Kondrat Podstawski

33-132 Niedomice, ul. Długa 43

2 960,00

 

Wszystkie oferty były ważne i wpłynęły w terminie.

Na zakup krzeseł szkolnych Zamawiający mógł przeznaczyć kwotę: 5 118,42 zł.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5:

PRYMUS BIS S.C. Waldemar i Grzegorz Kubiak

ul. Przemysłowa 3A, 62-300 Września

informację sporządziła:

Danuta Bernacik – kierownik WTZ w Przewozie