Informacja o wyborze Oferenta na zakup komputera do WTZ

      Przewóz, dn. 12.12.2016r.

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na dostawę 3 zestawów komputerowych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty:

1. FORTI Krzysztof Jurek
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 18/204, 26-600 Radom

2. Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15a, 50-229 Wrocław

3. Koliber ESC s.c.
ul. Polna 4, 24-100 Puławy

4. PComp3000 Piotr Mizak
ul. Piękna 34, 26-900 Kozienice

5. IT-Mar Usługi Informatyczne
ul. Lipowa 15/4, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Wszystkie oferty były ważne i wpłynęły w wymaganym terminie.

Spośród w/w ofert, jako najkorzystniejszą,  wyłoniono ofertę nr 2 firmy:

Prime Computers Dariusz Leszczyński
ul. Kraszewskiego 15a, 50-229 Wrocław

Oferowana cena za dostawę 3 zestawów komputerowych wynosi: 8981,46 zł.brutto

 

Informację sporządziła:

Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie