Zaproszenie do składania ofert na zakup krzeseł do WTZ

Przewóz, dnia 14.12.2016 r.

WTZ.26.6.2016

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

dostawę 40 krzeseł szkolnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

 

Nazwa i adres Zamawiającego:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Przewozie
Przewóz 2a
26-900 Kozienice, tel/fax. 48 614 67 91,506-317-003
e-mail: wtz@opskozienice.pl

Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Niniejsze POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA ZASADACH OPARTYCH NA WEWNĘTRZNYCH UREGOLOWANIACH ORGANIZACYJNYCH Zamawiającego i nie mają zastosowania przepisy PZP

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 krzeseł szkolnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie.

Krzesło rozmiar nr 6 wykonane na stelażu z rury okrągłej o średnicy 25 mm malowanym proszkowo na kolor czerwony(inny ewentualnie do uzgodnienia). Nogi krzesła nie mogą być odchylone, wymagane ustawienie w stosunku do siedziska pod kątem prostym.

Nogi zabezpieczone zatyczką plastikową, chroniącą podłogę przed zarysowaniem + zapas zatyczek w ilości min.20 szt.

Oparcie musi mieć wycięty otwór na uchwycenie krzesła.

Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki profilowanej, lakierowanej-jasnej o grubości 8mm

Krzesła będą służyć osobom niepełnosprawnym.

Dostawa odbywa się na koszt Wykonawcy

 

Termin realizacji zamówienia do 28 grudnia 2016r.
Ofertę należy przedstawić na wzorze zgodnym z załącznikiem.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Danuta Bernacik
– kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie
tel/fax. (48) 614-67-91, 506-317-003, email: wtz@opskozienice.pl w godz. 8.00-15.00.

Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na przekazanym formularzu:

faxem:(48) 614-67-91

e-mailem: wtz@opskozienice.pl

  1. 1.     Termin składania ofert: do 19 grudnia 2016r. do godz. 12.00

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz ceny z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą e-mailową z Wykonawcami.


Podmioty, których oferta nie zostanie wybrana, nie będą pisemnie informowane o podjętej decyzji. Informacja o wybranych ofertach ukaże się na stronie internetowej M-GOPS  możliwie najszybciej po rozstrzygnięciu postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części lub całości zamówienia.

Forma zapłaty: faktura płatna przelewem

 

Zał. Nr 1 Formularz ofertowy