Informacja dla Oferentów dot. Spr MGOPS.26.12.14

Spr.Nr: MGOPS.26.12.2014                                     Kozienice, dnia 01.12.2014r.

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w 2015r.

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 13.11.2014r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena brutto za  usługę ( w zł)

Uwagi

1.

MIKA Sp. z o.o.
ul. Puławska 270 lok. 73
02—819 Warszawa

128 550,00

2.

GASTRO Irena Dzwonnik
ul. Mieszka 5/35
97-300 Piotrków Trybunalski

129 362,70

3.

Catering OK. Maciek Sałek
ul. B. Chrobrego 39
26-600 Radom

71 085,30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przygotowanie i dowóz posiłków do szkół dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Kozienice w 2015r. wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

Catering OK. Maciej Sałek
ul. B. Chrobrego 39, 26-600 Radom

Zaproponowana cena za usługę wynosi 71 085,30 zł brutto
( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy, czterysta sześć złotych, osiem groszy ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach