Informacja dla oferentów dot. Spr MGOPS.26.13.14

Kozienice, dnia 01.12.2014r.

–  wszyscy wykonawcy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kozienicach udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w związku z prowadzonym Zaproszeniem do składania ofert na dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, Spr Nr MGOPS.26.13.14.

Pytanie 2
Czy dopuścicie Państwo urządzenie kolorowe z mniejszą prędkością wydruku – 20 stron/minutę?

Odpowiedź 2
Zamawiający dopuszcza w ramach przedmiotu zamówienia urządzenie z prędkością wydruku 20 stron/minutę.