Informacja dla Oferentów dot. Spr. MGOPS.26.13.14

Spr. Nr: MGOPS.26.13.14

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

 

CZĘŚĆ I
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 25.11.2014r. w części I dotyczącej zakupu i dostawy tonerów i tuszy do M-GOPS w Kozienicach odpowiedzieli następujący Oferenci:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Cena brutto
I części oferty
( w zł)

Uwagi

1.

Tremark Sp. z o.o.
ul. Modlińska 129 lok. U22
03-186 Warszawa

6623,60

2.

BLACKLINE
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin

5776,08

3.

Firma Handlowa KOMAX 9
ul. Przemysłowa 2
10-418 Olsztyn

6310,87

4.

KOLIBER ECS s.c. MiZ Libort
ul. Polna 4
24-100 Puławy

7890,73

5.

PRAXIS ŁÓDŹ Pilecka i Petlak Spółka jawna
ul. Wólczańska 66, 90-516 Łódź

5959,35

6.

GLOBO GROUP
ul. Magazynowa 5
25-565 Kielce

6290,96

7.

3INK s.c. Łukasz Aftyka, Ksenia Wolak, Piotr Czerwonka
ul. Zemborzycka 59, 20-445 Lublin

6159,84

8.

Q TONER Agata Michałowska
ul. Perseusza 11,
01-934 Warszawa

7547,56

9.

COPYLAND  Rafał Krawczyk, Dariusz Karaś
ul. Czachowskiego 24,
26-600 Radom

Oferta odrzucona

Niespełnione warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert.

10.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Anna Janas
ul. Radomska 22, 26-652 Zakrzew

7473,00

11.

PComp3000 Hurtownia Sprzętu Komputerowego ul. Kochanowskiego 5B, 26-900 Kozienice

7616,00

12.

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław
ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa

6067,31

W wyniku postępowaniaw części I dotyczącej zakupu i dostawy tonerów do
M-GOPS w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

BLACKLINE
ul. Niemcewicza 26
71-520 Szczecin

Zaproponowana cena za usługę wynosi 5576,08 zł brutto
( słownie: pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych osiem groszy).

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert a Wykonawca zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia.

CZĘŚĆ II
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 25.11.2014r. w części II dotyczącej zakupu i dostawy sprzętu biurowego oraz akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do M-GOPS w Kozienicach odpowiedzieli następujący Oferenci:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Cena brutto
I części oferty
( w zł)

Uwagi

1.

Tremark Sp. z o.o.
ul. Modlińska 129 lok. U22
03-186 Warszawa

9180,90

2.

COPYLAND  Rafał Krawczyk,
Dariusz Karaś
ul. Czachowskiego 24,
26-600 Radom

Oferta odrzucona

Niespełnione warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert.

3.

PComp3000 Hurtownia Sprzętu Komputerowego ul. Kochanowskiego 5B, 26-900 Kozienice

10595,05

4.

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław
ul. Trakt Lubelski 233,
04-667 Warszawa

8722,52

W wyniku postępowania w części I dotyczącej zakupu i dostawy tonerów do
M-GOPS w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław

ul. Trakt Lubelski 233,
04-667 Warszawa

Zaproponowana cena za usługę wynosi 8722,52 zł brutto
( słownie: osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze).

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert a Wykonawca zaproponował najniższą cenę realizacji zamówienia.

 

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach