Informacja dla oferentów dot. Spr MGOPS.26.13.14

Kozienice, dnia 28.11.2014r.

–  wszyscy wykonawcy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Kozienicach udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego w związku z prowadzonym Zaproszeniem do składania ofert na dostawę tonerów, tuszy, sprzętu biurowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, Spr Nr MGOPS.26.13.14.

Pytanie1:
Jeden z producentów drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych przewiduje standardowo gwarancje na okres 12 miesięcy. Czy dopuścicie Państwo możliwość zaproponowania urządzenia z gwarancją na 12 miesięcy?

Odpowiedź 1:

Wykonawca dopuszcza 12 miesięczną gwarancję zgodnie z warunkami producenta urządzenia.