Informacja dla Oferentów

Przewóz, dn. 05.11.2014r.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie
przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

Informacja  dla Oferentów
Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na zakup i dostawę węgla eko-groszek
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na sezon grzewczy 2014/2015.

 W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Dziubiński
siedziba: ul. Kmicica 16, 26-600 Radom

– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka
siedziba: ul. Ks. Józefa Sałka, Zajezierze, 26-922 Sieciechów

Spośród w/w ofert, jako najkorzystniejszą,  wyłoniono ofertę firmy:

– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka
siedziba: ul. Ks. Józefa Sałka, Zajezierze, 26-922 Sieciechów

 

Informację sporządziła:

Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie