Informacja uzupełniająca dla oferentów

MGOPS.3411.2.13.POKL

Informacja uzupełniająca dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20-tu osób i przeprowadzenie zajęć aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli Oferenci, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji głównej a ich oferty zostały złożone w terminie i zostały uznane za ważne:

L.p. Nazwa i adres Oferenta zaproponowana cena
za usługę (zł)
Uwagi
1 KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe,
inż.Marcin Piotrowski, 26-600 Radom, ul.Traugutta 20A
10500,00
2 „P R O F E S J A”
Ośrodek Kształcenia Zawodowego
Iwona Wiśnik
26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J
6480,00

Informujemy, że rozpatrzenie dodatkowych ofert nie miało wpływu na wynik postępowania z uwagi na zaproponowane wyższe ceny od wybranej oferty.

Jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień – Kierownik MGOPS w Kozienicach