informacja dla beneficjentów – doradca zawodowy

MGOPS.3411.2.13.POKL

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla 20-tu osób i przeprowadzenie zajęć aktywnego poszukiwania pracy – zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

L.p. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cena
za usługę (zł)
Uwagi
1 Centrum Doradztwa i Edukacji
Sylwia Obara, 25-520 Kielce
ul.Targowa 16a/75
6995,00
2 Centrum Biznesu i Promocji Kadr
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oś.Słoneczne 4
27-400 Ostrowiec Św.
7620,00
3 Centrum Doradztwa i Kształcenia
32-200 Miechów
ul. M.Konopnickiej 21
5088,00
4 I N N O V O
INNOWACJE W BIZNESIE Sp.z.o.o
ul.3-go Maja 13, 38-200 Jasło
Oddział zamiejscowy 26-600 Radom
ul.Czachowskiego 34
9860,50
5 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Kształcenia Zawodowego
26-900 Kozienice
ul.Głowaczowska 41
4836,00
6 Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego,
30-091 Kraków
ul.Bronowicka 73
13390,00
7 MAVIS
SZKOLENIA, COACHING
Małgorzata Mitura-Cegłowska
Majdan Krasieniński 113a
21-025 Niemce
9200,00
8 Towarzystwo ALTUM
Programy Społeczno-Gospodarcze
35-205 Rzeszów, ul.Warszawska 5/7
Oddział Zamiejscowy 26-600 Radom
ul.Czachowskiego 34
9860,50
9 CREATOR Sp.z o.o.
20-006 Lublin, ul.Kołłątaja 5/3B
10200,00
10 ASKIB Biuro Usług Kadrowo-Szkoleniowych
Iwona Kasprzyk
ul.Lotników 7/108
05-100 Nowy Dwór Maz
13530,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i warsztatowych z doradcą zawodowym dla 20-tu uczestników projektu „IMPULS” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego,
26-900 Kozienice ul.Głowaczowska 41.

Zaproponowana cena za usługę wynosi 4 836,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień – Kierownik MGOPS w Kozienicach