Informacja uzupełniająca dla oferentów

MGOPS.3411.1.13.POKL 

Informacja uzupełniająca dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z psychologiem dla 20-tu osób i przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych – zajęcia warsztatowe z psychologiem dla 20-tu osób w ramach projektu „IMPULS” w 2013 roku – uczestników projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2013r. odpowiedzieli Oferenci, którzy nie zostali uwzględnieni w informacji głównej a ich oferty zostały złożone w terminie i zostały uznane za ważne:

Lp. Nazwa i adres Oferenta  Zaproponowana cena za  usługę ( w zł)  

     Uwagi

1. KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe inż.Marcin Piotrowski, 26-600 Radom, ul.Traugutta 20A  

     10500,00

 
2. „P R O F E S J A” Ośrodek Kształcenia Zawodowego, Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul.1905 Roku 3J  

      6480,00

 

Informujemy, że rozpatrzenie dodatkowych ofert nie miało wpływu na wynik postępowania z uwagi na zaproponowane wyższe ceny od wybranej oferty.

Jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień – Kierownik MGOPS w Kozienicach