Zakończenie rekrutacji na Księgową WTZ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że konkurs na księgową w WTZ został pozytywnie rozstrzygnięty, w wyniku którego została wybrana Pani :

Jadwiga Paleczna zam. Kozienice.