Ogłoszenie o naborze Nr 3/2016 z dnia 3 października 2016r

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że Pani Ewelina Nowak wyłoniona w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko księgowego w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Przewozie – 0,5 etatu, Ogłoszenie o naborze Nr 3/2016 z dnia 3 października 2016r, nie podjęła zatrudnienia na w/w stanowisku.