Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.2.16

Spr. Nr: MGOPS.26.2.16

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Kozienicach


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.02.2016r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

Nr oferty

Nazwa i adres Oferenta

Cena ofertowa brutto/zł

Uwagi

1.

CPU ZETO spółka z o.o.
ul. Powstańców Wielkopolskich 20,
58-500 Jelenia Góra

10 856,14

2.

Prime Computers
ul. Kraszewskiego 15A,50-229 Wrocław

9 225,00

3.

MICROCOMP SP z o.o.
ul. M.C. Skłodowskiej 12/2,
26-600 Radom

9 682,00

4.

ATUT CENTRUM Sp. z o.o.
ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10
lok. 134, 02-972 Warszawa

12 773,55

5.

FRAMKO 2 Sp. jawna
J. Strykowski, S. Miazga
ul. Duża nr 22, 25-013 Kielce

10 771,14

6.

Microsystem Group Andrzej Synejko, Joanna Synejko Sp. J.
ul. Górczewska 69/73,
01-401 Warszawa

17 478,92

7.

Alltech spółka jawna
Zdzisław Pająk Artur Pająk
ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

10 009,97

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

Prime Computers
ul. Kraszewskiego 15A,
50-229 Wrocław

Zaproponowana cena za usługę wynosi 9 225,00 zł brutto
(słownie: dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach