Informacja dla Oferentów Spr. 26.9.15

Spr. Nr: MGOPS.26.9.15

 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
zakup i dostawę tonerów, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie
do składania ofert z dnia 02.12.2015r. na sprzedaż i dostawę tonerów, tuszy, oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby MGOPS.

L.p.

Nazwa i adres Oferenta

Cena oferty

zł/brutto

Uwagi

1.

RECHNER Piotr Kierzkowski
ul. Wolna 24, 08-400 Garwolin

12 188,00

2.

JM DATA S.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa

Oferta odrzucona – niespełnione warunki pkt V Zaproszenia do składania ofert

3.

FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna
ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom

Oferta odrzucona – niespełnione warunki pkt IV oraz V Zaproszenia do składania ofert

Oferta 1:
RECHNER Piotr Kierzkowski
ul. Wolna 24, 08-400 Garwolin
Cena ofertowa brutto: 12 188,00 zł

Oferta 2:
JM DATA S.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
ul. Trakt Lubelski 233, 04-667 Warszawa
Oferta odrzucona – niespełnione warunki pkt V Zaproszenia do składania ofert

Oferta 3:
FAMEX JASTRZĘBSCY spółka jawna
ul. Żeromskiego 104, 26-600 Radom
Oferta odrzucona – niespełnione warunki pkt IV oraz V Zaproszenia do składania ofert

W wyniku postępowania wybrano, ofertę firmy:

RECHNER Piotr Kierzkowski
ul. Wolna 24, 08-400 Garwolin
Cena ofertowa brutto: 12 188,00 zł

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. firmy spełnia wszystkie wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień