Informacja dla Oferentów Spr. MGOPS.26.7.15 – montaż rolet zewnętrznych

Spr.Nr: MGOPS.26.7.2015

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na usługę demontażu krat okiennych oraz montażu rolet zewnętrznych na parterze budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 3 w Kozienicach, w części Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
oraz stołówki M-GOPS w Kozienicach

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 09.11.2015r.  odpowiedzieli następujący Oferenci:

Oferta Nr 1:

ROBI DECOR Spółka Jawna
ul. Gospodarcza 23g, 20-211 Lublin
Cena ofertowa brutto: 44 640,39 zł

Słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści złotych trzydzieści dziewięć groszy.

Oferta Nr 2:

MONTANEX Spółka jawna
ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów

Cena ofertowa brutto: 38 863,58 zł
Słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na usługę demontażu krat okiennych oraz montażu rolet zewnętrznych w budynku M-GOPS w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę Nr 2:

Oferta Nr 2:

MONTANEX Spółka jawna
ul. Kościuszki 2, 28-200 Staszów

Cena ofertowa brutto: 38 863,58 zł
Słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt osiem groszy.

 

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

 

Elżbieta Frączyk
z up. Kierownika MGOPS w Kozienicach