Informacja dla Oferentów, dot. zakupu eko-groszku

Przewóz, dn. 27.10.2015r.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach        Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów

 Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na zakup i dostawę węgla eko-groszek dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na sezon grzewczy 2015/2016.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty: Oferta Nr 1
„Węglopasz” Sp. z o.o.
Siedziba: 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6
cena ofertowa brutto: 738,00 zł /1t.

Oferta Nr 2
– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka
siedziba: ul. Ks. Józefa Sałka, Zajezierze, 26-922 Sieciechów
cena ofertowa brutto 649,00 zł /1t.

Spośród w/w ofert, jako najkorzystniejszą,  wyłoniono ofertę Nr 2 firmy:

– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka
siedziba: ul. Ks. Józefa Sałka, Zajezierze, 26-922 Sieciechów

Informację sporządziła:

Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie