Informacja dla oferentów Spr. Nr: MGOPS.26.3.15

Spr. Nr: MGOPS.26.3.15

 Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
usługę remontu części ogrodzenia pod adresem:
Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice

 

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na usługę remontu części ogrodzenia pod adresem: Warsztat Terapii Zajęciowej, Przewóz 2A, 26-900 Kozienice odpowiedzieli następujący oferenci:

FIRMA Sp. Z o.o. w organizacji

ul. 25 Czerwca 37 lok. 9

26-600 Radom

W wyniku postępowania oraz po przeprowadzonych negocjacjach wybrano ofertę ww. firmy

Zaproponowana cena za usługę wynosi 7 724,40 brutto
( słownie: siedem tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
KIEROWNIK MGOPS