Informacja dla Oferentów

Spr. Nr: MGOPS.26.1.15

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania
na
dostawę artykułów spożywczych do
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia15.01.2015r. odpowiedzieli następujący Oferenci:

L.p.

Nazwa i adres oferenta

Cena I części oferty zł/brutto

Cena II części oferty zł/brutto

Cena III części oferty zł/brutto

Cena IV części oferty zł/brutto

Cena V części oferty zł/brutto

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1

PPHU PUBLIMA Sp.j. Lichota&Lichota ul. Kilińskiego 49
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski O/Zwoleń

18 249,95

823,90

2

SELIGA Ł. Seliga ul. Gościniec 56
25-803 Promna

10 150,00

3

P.H.U. ECO-SMAK Brzóza ul. Rynek 2 26-903 Głowaczów

21 551,25

4

Piekarstwo –Cukiernictwo s.c. R.M.J. Babula
ul. Warszawska 75 Kozienice

11 694,37

5

Gospodarstwo rolne Kamil Misztal Staszów 39,
26-900 Kozienice

8 480,50

W wyniku przeprowadzonego w dniu 29.01.2015r. postępowania, wybrano następujące oferty:

W części I zamówienia:

Piekarstwo –Cukiernictwo s.c.
R.M.J. Babula
ul. Warszawska 75a
26-900 Kozienice

Cena oferty brutto: 11 694,37 zł

W części II zamówienia:

Gospodarstwo rolne
Kamil Misztal
Staszów 39, 26-900 Kozienice
Cena oferty brutto: 8 480,50 zł

W części III zamówienia:
P.P.H.U. PUBLIMA Sp. J.
Lichota&Lichota
ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
O/ Zwoleń ul. 11-go Listopada 10
Cena oferty brutto: 18 249,95 zł

W części IV zamówienia: nie złożono oferty

W części V zamówienia:
P.P.H.U. PUBLIMA Sp. J.
Lichota &Lichota
ul. Kilińskiego 49, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
O/ Zwoleń ul. 11-go Listopada 10
Cena oferty brutto: 823,90 zł

Uzasadnienie wyboru:
Oferta ww. firm spełnia wszystkie wymogi postawione w Zaproszeniu do składania ofert a Wykonawcy zaproponowali najniższą cenę realizacji zamówienia.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie.

Halina Grudzień
Kierownik MGOPS w Kozienicach