Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert Spr. MGOPS.26.1.15

Kozienice, dnia 26.01.2015r.

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert.

Dot.: postępowania Nr MGOPS.26.1.15 o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Dostawa artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach”.

Zamawiający Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że dokonuje zmiany dotyczącej terminu otwarcia ofert zawartego
w pkt V „Zaproszenia do składania ofert”.

W związku z powyższym zmienia się termin otwarcia ofert z dnia 30.01.2015 godz. 9.00, na 29.01.2015r. godz. 15.05.

 

Sporządziła: Ewa Wysocka