Informacja dla oferentów

INFORMACJA

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie przy M-GOPS w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie wycieczki
2-dniowej do Sandomierza-Opatowa-Ćmielowa w dn. 26-27 czerwca 2014r.
wpłynęły 2 oferty:

  1. Polskie Biuro Podróży; ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom cena oferty: 257,00 zł./osobę.
  1. UpHOTEL s.c., ul. Długa 13/1, 58-500 Jelenia Góra cena oferty:
    23 709,00zł.

W toku postępowania odrzucono ofertę nr 2 jako niekompletną; brak wymaganego programu i kosztorysu wycieczki. 

W wyniku postępowania wybrano ofertę Polskiego Biura Podróży,
ul. Konstytucji 3-go Maja 5, 26-610 Radom; spełniającą warunki Zamawiającego.

Dziękujemy za zainteresowanie i pozdrawiamy.

Danuta Bernacik – kierownik WTZ w Przewozie