Informacja dla oferentów

MGOPS.26.08.2014                                                              

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zakupu tonerów do drukarek laserowych w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach, Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VII. Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.06.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cena za usługę ( w zł brutto) Uwagi
1. MIKA Kamila Nogal-Gett50-344 Wrocław, ul. Gdańska 30lok.2 HP 36A – 231,24zł/sztHP 12A – 210,33zł/szt
2. HAPRINT TONERY S.C. BŁAUCIAK Dariusz, SKOWROŃSKI Przemysław70-001 USTOWO, Ustawo 40m/14 HP 36A – 244,77zł/sztHP 12A – 212,79zł/szt
3. Pomp 300026-900 Kozienice, ul. Kochanowskiego 5b HP 36A – 270,60zł/sztHP 12A – 270,60zł/szt

 

4. Q TONER Agata Michałowska01-934 Warszawa, ul. Perseusza 11 HP 36A – 275,60zł/sztHP 12A – 222,70zł/szt
5 ALTIS Komputer Sp. z o.o HP 36A – 252,15zł/sztHP 12A – 252,15zł/szt
6 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MULTICOM Adam Papierski Biuro Handlowe85-741 Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15 HP 36A – 233,70zł/sztHP 12A – 227,55zł/szt
7 F.H.U. „GRAWIT”43-430 Skoczów, ul. Górny Bór 5 HP 36A – 233,70zł/sztHP 12A – 221,40zł/szt
8 Mikrosystem Group Sp.J01-401 Warszawa Górczewska 69/73 HP 36A – 259,00zł/sztHP 12A – 240,00zł/szt
9 Printland Jarosław Adamski54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 69C HP 36A – 211,56zł/sztHP 12A – 232,47zł/szt
10 „Megoma” Adrian Męczyński87-134 Zławieś Mała, ul. Honorowych Dawców Krwi 32 HP 36A – 233,08zł/sztHP 12A – 221,40zł/szt
11 F.H.U. KRAWO Wojciech Chanulak32-104 Koniusza,Posądza 64 HP 36A – 320,00zł/sztHP 12A – 310,00zł/szt
12 AGA Śliwscy Sp. J.26-600 Radom, ul. Tytoniowa 12 HP 36A – 257,00zł/sztHP 12A – 235,50zł/szt
13 Zakład Usługowo Handlowy Ryszard Sałaciński65-780 Zielona Góra, ul. Agrestowa 12/1 HP 36A – 231,00zł /2-pak/HP 36A – 257,00zł /1szt/

HP 12A – 211,00zł. /2-pak/

HP 12A – 233,00zł /1szt/

14 IGALO s.c60-650 Poznań, ul. Obornicka 229 CB 36A – 199,00zł netto/sztQ26 12A – 199,00zł netto/szt Brak podpisu na formularzu ofertowym
15 Jes Sp. z o.o42-217 Częstochowa, ul. Śląska 22 lok. 17A HP 36A – 62,62zł/sztHP 12A – 40,00zł/szt Cena zamienników
16 Mtl system54-426 Wrocław, ul. Babimojska 9 HP 36A – 43,05zł./sztHP 12A – 27,06zł/szt Cena zamienników

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania w sprawie zakupu tonerów do drukarek laserowych w ramach projektu „IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :
 Zakład Usługowo Handlowy Ryszard Sałaciński

 65-780 Zielona Góra, ul. Agrestowa 12/1

Zaproponowana cena wynosi HP 36A  231,00zł brutto ( słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych brutto 00/100groszy), HP 12A 211,00zł brutto ( słownie: dwieście jedenaście złotych brutto 00/100groszy)
Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Sporządziła: Teodora Jabłońska