Informacja dla oferentów

MGOPS.26.06.2014              

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na zakup art. chemicznych – środków czystości wraz z dowozem do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 30.04.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cena za usługę ( w zł) Uwagi
1. Katarzyna Prus, Grzegorz Prus S.j Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „WOLPRES”

26-600 Radom, ul. Tartaczna 3/5

  9 233,36 zł  
2. „LUX” Przedsiębiorstwo Handlowe Jolanta Sitkowska S.j.

26-600 Radom, ul. Lubelska 65

  9 750,10 zł  
3. Przedsiębiorstwo ANNEX Sp. z o.o

23 – 235 Annopol, ul. Rynek 10

  9 897,31 zł  
4. Urszula Ciesielska Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „ROMEX”

26 – 922 Sieciechów, ul. Paryż 12

11 049,98 zł  
5 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy S.j

20 – 170 Warszawa, ul. Słowicza 17

16 923,74 zł  
6 „FREGA” Frejowski, Garbol Sp.j

25 – 670 Kielce – oddział 26-600 Radom, ul. Batalionów Chłopskich 172

  8 360,11 zł  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na zakup art. chemicznych – środków czystości wraz z dowozem do siedziby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :
„FREGA” Frejowski, Garbol Sp.j

25 – 670 Kielce – oddział 26-600 Radom, ul. Batalionów Chłopskich 172 Zaproponowana cena za zakup wynosi 8 360,11 zł brutto ( słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 11/100groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Sporządziła: Teodora Jabłońska

Halina Grudzień
Kierownik M-GOPS w Kozienicach