Informacja dla oferentów

 

MGOPS.26.05.2014                                                             

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na „Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje  fryzjersko – kosmetyczne + zestaw kosmetyków

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 29.04.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cena za usługę ( w zł) Uwagi
1. PPUS „KMP” Marcin Piotrowski26-600 Radom, ul. Łąkowa 66   4 900,00 zł
2. Akademia Stylu Agnieszka Jelonkiewicz05-270 Marki k/Warszawy, ul. Dojazdowa 10F m1   7 420,00 zł
3. INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o38-200 Jasło, ul. 3 Maja 13   4 329,00 zł
4. „PROFESJA” Ośrodek Kształcenia ZawodowegoIwona Wiśnik

26-600 Radom, ul. Biznesowa 7

  5 950,00 zł
5 AP Edukacja Sp. z o.o90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 132   6 755,00 zł
6 Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „Meritum”A.Sasin, E. Kondracka

26-900 Kozienice, ul. Przyjaciół 54

  5 000,00 zł
7 Zakład Doskonalenia Zawodowego w KielcachCentrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 41

  4 500,00 zł
8 EURO EDUKACJA Sp. z o.o20-484 Lublin, ul. Inżynierska 3   6 390,00 zł
9 Pro-Activ03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68   6 516,00 zł
10 DLAKADR.PL Sp z o.o01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3 10 430,00 zł
11 Kreator Sp z o.o20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B   5 000,00 zł
12 Ośrodek Szkolenia, Dokształcenia i DoskonaleniaKadr KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

  6 099,00 zł.
13 AESTHETICCentrum Kreowania WizerunkuMałgorzata Matysiak

20-006 Lublin, ul. Kościuszki 5/3B

11 400,00 zł
14 „Relaks” Rafał Skowron27-350 Sienno, ul. Rynek 27   4 750,00 zł

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na „Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko – kosmetyczne + zestaw kosmetyków” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :
INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o

38-200 Jasło, ul. 3 Maja 13
Zaproponowana cena za zakup wynosi 4 329,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 00/100groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Sporządziła: T. Jabłońska

Halina Grudzień
Kierownik M-GOPS w Kozienicach

 

MGOPS.26.05.2014                                                               Kozienice dnia 14.05.2014r.

 

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na „Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje  fryzjersko – kosmetyczne + zestaw kosmetyków

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 29.04.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp.

Nazwa i adres Oferenta

Zaproponowana cena za usługę ( w zł)

Uwagi

1.

PPUS „KMP” Marcin Piotrowski

26-600 Radom, ul. Łąkowa 66

  4 900,00 zł

2.

Akademia Stylu Agnieszka Jelonkiewicz

05-270 Marki k/Warszawy, ul. Dojazdowa 10F m1

  7 420,00 zł

3.

INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o

38-200 Jasło, ul. 3 Maja 13

  4 329,00 zł

4.

„PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego

Iwona Wiśnik

26-600 Radom, ul. Biznesowa 7

  5 950,00 zł

5

AP Edukacja Sp. z o.o

90-062 Łódź, ul. Piotrkowska 132

  6 755,00 zł

6

Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe „Meritum”

A.Sasin, E. Kondracka

26-900 Kozienice, ul. Przyjaciół 54

  5 000,00 zł

7

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Głowaczowska 41

  4 500,00 zł

8

EURO EDUKACJA Sp. z o.o

20-484 Lublin, ul. Inżynierska 3

  6 390,00 zł

9

Pro-Activ

03-922 Warszawa, ul. Międzynarodowa 68

  6 516,00 zł

10

DLAKADR.PL Sp z o.o

01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3

10 430,00 zł

11

Kreator Sp z o.o

20-006 Lublin, ul. Kołłątaja 5/3B

  5 000,00 zł

12

Ośrodek Szkolenia, Dokształcenia i Doskonalenia

Kadr KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

  6 099,00 zł.

13

AESTHETICCentrum Kreowania Wizerunku

Małgorzata Matysiak

20-006 Lublin, ul. Kościuszki 5/3B

11 400,00 zł

14

„Relaks” Rafał Skowron

27-350 Sienno, ul. Rynek 27

  4 750,00 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na „Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko – kosmetyczne + zestaw kosmetyków” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :
INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o

38-200 Jasło, ul. 3 Maja 13
Zaproponowana cena za zakup wynosi 4 329,00 zł brutto ( słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć 00/100groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień
Kierownik M-GOPS w Kozienicach

Sporządziła: T. Jabłońska