Informacja dla oferentów

MGOPS.26.05.2014

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na zakup, dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego- Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania .

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 29.04.2014r. odpowiedzieli Oferenci:

Lp. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cena za usługę ( w zł) Uwagi
1. GAMA Plago&Zawisza s.j
75-122 Koszalin ul. Szczecińska 25a
5 800,00 zł.
2. M&M GASTRO
40-413 Katowice ul. Ociepki 8a
4 050,00 zł.
3. UNIGASTRO Barbara Puć
50-427 Wrocław ul. Krakowska 98
6 137,70 zł
4. GREG – POL Hurt Grzegorz Pyra
04-965 Warszawa ul. Optymistów 2
3 798,24 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na zakup, dostawę i montaż sprzętu gastronomicznego- Zmywarka gastronomiczna z funkcją wyparzania wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :

– GREG – POL Hurt Grzegorz Pyra
04-965 Warszawa ul. Optymistów 2

Zaproponowana cena za zakup wynosi 3 798,24 zł brutto ( słownie: trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 24/100groszy).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Sporządziła: T. Jabłońska

Halina Grudzień
Kierownik M-GOPS w Kozienicach