Informacja dla oferentów

INFORMACJA

dla oferentów biorących udział w postępowaniu na zakup,
dostarczenie i montaż mebli dla WTZ 

 Ze względu na rezygnację z podpisania umowy przez wyłonioną w postępowaniu firmę, tj.

Separ-Meble Arkadiusz Piechowski, ul. Kościuszki 6, 10-502 Olsztyn zdecydowano o wyłonieniu kolejnego oferenta proponującego najniższą cenę za realizację zamówienia, tj.

KOMA, R. Kozakiewicz Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 3

Zaproponowana cena brutto za usługę wynosi 6 270,00 zł.

 Danuta Bernacik – kierownik WTZ