Informacja dla oferentów

INFORMACJA

dla oferentów biorących udział w postępowaniu na zakup, dostarczenie i montaż mebli dla WTZ

 Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zakup, dostarczenie i montaż mebli dla WTZ odpowiedzieli n/w Wykonawcy:

1. Pracownia Stolarska Andrzej Wrona, Ryczywół, ul. Warszawska 4, 26-900 Kozienice
2. GOBI Adam Boryń, ul. Bp. M. Fulmana 4/26, 20-492 Lublin
3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe „meblo-rad”,ul. Lubelska 27, 26-900 Kozienice
4. KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna, 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 lok. 3
5. Separ-Meble Arkadiusz Piechowski, ul. Kościuszki 6, 10-502 Olsztyn

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę nr 5:
Separ-Meble Arkadiusz Piechowski, ul. Kościuszki 6,10-502 Olsztyn. Zaproponowana cena brutto za usługę wynosi 5 800,00 zł.

 Danuta Bernacik – kierownik WTZ