Zaproszenie do składania ofert

M-GOPS/WTZ/3411/3/3/2013

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP, DOSTARCZENIE I MONTAŻ MEBLI

 na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie

Nazwa i adres Zamawiającego:
Warsztat Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Przewozie
Przewóz 2a
26-900 Kozienice, tel/fax. 48 614 67 91
e-mail: wtz@opskozienice.pl

 Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty, ani zapytania o cenę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz Kodeksu Cywilnego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostarczenie oraz montaż mebli w siedzibie Zamawiającego:

L.p rodzaj doposażenia Ilość Szczegółowy opis doposażenia
1 Stolik mały 6szt. Wym. blatu ok. 80 x 60 wys. 77cm. blat z płyty laminowanej o gr.3,5-4cm. nogi metalowe niklowane o Ø 4-5 cm. zaopatrzone w gumowe stopki
2 Szafa z 3 półkami otwartymi i 2 zamkniętymi na klucz  2szt. Wym. 195x80x55 Część dolna zamknięta na klucz.  Rozstaw półek powinien odpowiadać wys. segregatora, konstrukcja powinna umożliwiać regulację rozstawu półek, przednie krawędzie półek okleinowane listwą PCV o gr. 1-2 mm
3 Biurko pod komputer małe  5szt. wym. wys./szer./dł. 77/65/100 z półką na komputer po lewej stronie, z wysuwanym blatem na klawiaturę, ze spustem / prześwitem na kable w tylnej ścianie biurka
4 Regał otwarty  2szt. Wym. cm. (wys. szer. gł.) 120x80x55 z 3 półkami, przedzielony pionowo na 2 równe części
5 Szafa 2-drzwiowa z półkami  2szt. Wym.195x80x55, rozstaw półek powinien odpowiadać wys. segregatora, konstrukcja powinna umożliwiać regulację rozstawu półek, przednie krawędzie półek okleinowane listwą PCV o gr. 1-2 mm,
6 Biurko pod komputer duże+dostawka/łącznik  1szt.

wym. wys./szer./dł. 77/65/130 z 3 szufladami zamykanymi na klucz po prawej stronie i półką na komputer po lewej stronie, z wysuwanym blatem na klawiaturę, spustami/prześwitem na kable w tylnej ścianie biurka, wykonane z płyty o gr.18mm zabezpieczonej obrzeżem z PCV

Dostawka/łącznik do połączenia 2 biurek stojących wobec siebie pod< 90o . Łącznik może mieć kształt trójkąta z jednym bokiem zaokrąglonym 

2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia np.:
– Zawiasy we wszystkich meblach powinny być ze stoperem
– Szuflady z mechanizmem hamującym
– Tylne ściany szaf i regałów z płyty o gr. 5mm
– Uchwyty 2-punktowe, metalowe w kolorze satyny
– Szafy, regały, biurka, półki wykonane z płyty wiórowo-laminowanej
– Łączenia elementów mebli powinny być konfirmatowe
– Oferowany wyrób musi być fabrycznie nowy
– Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym.
– Koszt dostawy oraz montażu ponosi Wykonawca.

Termin realizacji zamówienia do 20 grudnia 2013r.
Ofertę należy przedstawić na wzorze zgodnym z załącznikiem.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Danuta Bernacik
– kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie
tel. (48) 614-67-91, 506-317-003 w godz. 8.00-15.00.

 Opis sposobu przygotowania oferty wstępnej

1. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie, osobiście lub pocztą na adres:
Warsztat Terapii Zajęciowej
Przewóz 2A
26-900 Kozienice
W terminie do 22 listopada 2013r.

Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na doposażenie WTZ”.

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji dotyczących przedmiotu zamówienia oraz ceny z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą e-mailową z Wykonawcami.

Podmioty, których oferta nie zostanie wybrana, nie będą pisemnie informowane o podjętej decyzji. Informacja o wybranych ofertach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.opskozienice.pl. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części lub całości zamówienia.

Załączniki:

Formularz ofertowy