Informacja dla oferentów

Informacja dla Oferentów

Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na zakup i dostawę węgla eko-groszek dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na sezon grzewczy 2013/2014.

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert wpłynęły następujące oferty:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kurek Jan siedziba: 26-900 Kozienice, ul. Lubelska 110
– MM GROUP Sp. z o.o. siedziba: ul. Żniwna, 85-355 Bydgoszcz
– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka siedziba: ul. Ks. Józefa Sałka, Zajezierze, 26-922 Sieciechów

Spośród w/w ofert, jako najkorzystniejszą, wyłoniono ofertę firmy:

– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka siedziba: ul. Ks. Józefa Sałka, Zajezierze, 26-922 Sieciechów

Informację sporządziła:
Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie