Informacja dla beneficjentów

MGOPS.3411.4.13

Informacja dla oferentów

0 rozstrzygnięciu postępowania na wykonanie usługi: Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko – kosmetyczne + zestaw kosmetyków organizowane w ramach projektu “IMPULS” realizowanego przez MGOPS w Kozienicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -Priorytet VII -Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 14.05.2013r odpowiedzieli następujący Oferenci:

LP

Nazwa Firmy

Adres firmy

Zaproponowana

cena za usługę (zł)

1 CREATOR Sp. Z o.o. Lublin ul. Kołłątaja 5/3B 5000,00 
2 PRO-ACTIV Warszawa ul. Międzynarodowa 68 9200,00 
3 FUNDACJA  Puławskie Centrum Przedsiębiorczości Puławy ul. Mościckiego 1 8999,00
4 Fundacja Inicjatyw Lokalnych  Puławy ul. Lubelska 2D 7933,50 
5 „Lariss” Agnieszka Biegun Żywiec ul. Kościuszki 68 6000,00 
6 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego Kozienice Kozienice ul. Głowaczowska 41 6950,00 
7 PPUS „KMP” Marcin Piotrowski Radom ul. Łąkowa 66 5200,00 
8  „PROFESJA” Ośrodek Kształcenia zawodowego Radom ul. 1905 roku 3J 7800,00
9 Konsultant – Violetta Nowak Puławy ul. Gościńczyk 7/1 5800,00 
10 Meritum Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Kozienice ul. Przyjaciół 54 5600,00

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania   na wykonanie usługi : Metamorfoza – indywidualne zajęcia stylizacji i wizażu, konsultacje fryzjersko -kosmetyczne + zestaw kosmetyków organizowane w ramach projektu “IMPULS” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę :

CREATOR sp. z o.o. , Lublin ul. Kołłątaja 5/3B

Zaproponowana cena za usługę wynosi:  5000,00 zł  (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wszystkim oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

                                                                              Halina Grudzień – kierownik MGOPS w Kozienicach