Informacja dla beneficjentów – kurs komputerowy

MGOPS.3411.3.13.POKL

Informacja dla oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej
“Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2013 roku”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
VII. 7.1.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 12.04.2013r. odpowiedzieli następujący Oferenci.

L.p. Nazwa i adres oferenta Zaproponowana cena
za usługę (zł)
  Uwagi  
1 Niepubliczna Placówka Kształcenia
i Doskonalenia Zawodowego „STELLA-DORI” Dorota Ziółko-Romanowska,
Ul.Królowej Jadwigi 16A/9, 26-600 Radom
8360,00
2 CREATOR  Sp. z.o.o. ul.Kołłątaja 5/3B
20-006 Lublin
5000,00
3 THE QUALITY OF LIFE
Ireneusz Kozera
05-825 Grodzisk Maz. Tłuste 43
8450,00
4 I N N O V O
INNOWACJE W BIZNESIE Sp.z.o.o.
Ul.3-go Maja 13 38-200 Jasło
5434,00
5 ITszkolenia
Jarosław Kapusta
50-266 Wrocław, ul.Św.Jadwigi 12
13900,00
6 ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO w Kiecach
Centrum Kształcenia Zawodowego
26-900 Kozienice, ul.Głowaczowska 41
6000,00
7 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp.z.o.o
Oś.Słoneczne 14
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
3720,00
8 CENTRUM EDUKACJI NOWOCZESNEJ
Natalia Radzka, Rafał Radzki
Ul.Płochocińska 19,
03-191 Warszawa
9656,00
9 EUROPEJSKA GRUPA KONSULTINGOWA
Ul.Żwirki 1C/4, 90-448 Łódź
5890,00
10 EURO INFO GROUP Sp.z.o.o.
Ul.Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
7880,00
11 KMP PRZEDSIĘBIORSTWO
Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe
Inż. Marcin Piotrowski
26-600 Radom, ul.Traugutta 20A
6400,00
12 MERITUM centrum edukacyjno-szkoleniowe
Anna Sasin, Edyta Kondracka
4600,00 brak wymaganych oświadczeń
13 CEiASG Centrum Ewaluacji i Analiz Społeczno-Gospodarczych,
Wojciech Janczura
Ul.Wspólna 91, Lisie Jamy,
37-600 Lubaczów
4680,00 brak wymaganych oświadczeń
14 OŚRODEK SZKOLENIA, DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA KADR “KURSOR”  ul.Narutowicza 62
20-013 Lublin
6540,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie szkolenia “Kurs komputerowy dla uczestników projektu IMPULS w 2013 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę:
Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp.z.o.o.
Oś.Słoneczne 14,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Zaproponowana cena za usługę wynosi 3 720,00 zł brutto
( słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych ).

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Halina Grudzień – Kierownik MGOPS w Kozienicach