Informacja dla oferentów

Rozstrzygnięcie postępowania na wykonanie usługi:
Przygotowanie i dostarczenie posiłków na terenie Gminy Kozienice
w roku szkolnym 2012/2013.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012r. w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę zamówienia publicznego do którego zgłosili się następujący Oferenci:

1/ AKCES TM Sp.z.o.o, ul.Rwańska 7, 26-600 Radom – cena 91 054,26 zł.

2/ „MIKA „ Sp. z.o.o, ul.Dębowa 1, 26-670 Pionki – 80 025,00 zł brutto.

Zgodnie z pkt. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano ofertę z najniższą ceną tj. Firmę „MIKA” Sp.z.o.o w Pionkach ul.Dębowa 1.