Informacja dla beneficjentów o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

 

O rozstrzygnięciu postępowania na przeprowadzenie „Kursu komputerowego dla uczestników projektu IMPULS w 2012roku” – projektu systemowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 7.1.1.-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 30 maja 2012r. wpłynęły w terminie ( 15 czerwca 2012 r. godz.14:00 następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres Oferenta Zaproponowana cenaza usługę (zł) Uwagi
1. Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX08-500 Ryki ul.Karola Wojtyły 1 4 500,00 zł.
2. Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe „KMP” Marcin Piotrowski26-600 Radom ul. Traugutta 20a 5 700,00 zł.
3. INNOVO INNOWACJE W BIZNESIE Sp. z o.o.38-200 Jasło,  ul.Jagiełły 8,Biuro zamiejscowe: Radom 8 450,00 zł.
4. GLOBAL  Training Centre Sp. z o.o00 – 024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 44 8 200,00 zł.
5. Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o.27-400 Ostrowiec Św.,Oś. Słoneczne 14 7 140,00 zł.
6. Firma Usługowo-Szkoleniowa „VERUS”42-208 Częstochowa, ul. Mareckiego 29 lok.65 6 720,00 zł.
7. KOVEX Centrum Edukacyjne A. Karwatka i L. Karwatka Spółka Jawna04-367 Warszawa, ul. Apteczna 4/6m40 16 800,00 zł.
8. Centrum Doradztwa i Edukacji w Kielcach25-520 Kielce. ul.Targowa 16a/75 6 440,00 zł.
9. Niepubliczna Placówka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego „STELLA-DORI” Ziółko-Romanowska Dorota26-600 Radom, ul. Królowej Jadwigi 16A/9 3 900,00 zł. Brak oświadczeń wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu
10. EXPOSE Sp. z o.o.00-810 Warszawa, ul. Srebrna 16 33 600,00 zł.
11. Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Meritum26-900 Kozienice, ul. Przyjaciół 54 7 000,00 zł.
12. Creator Sp. z o.o.20-573 Lublin, ul. Szafirowa 13/26 12 400,00 zł.
13. Groconcept.pl, Karol Orężąk82-300 Elbląg, Jana Brzechwy 8/5 11 998,00 zł.
14. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie00-252 Warszawa, ul. Podwale 13 11 995,00 zł.
15. Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu26-600 Radom, ul. Wodna 13/21 8 887,00 zł. Brak oświadczeń wykonawcy o posiadanej wiedzy i doświadczeniu
16. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kozienicach26-900 Kozienice ul. Głowaczowska 41 6 600,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania na przeprowadzenie „Kursu komputerowego dla uczestników projektu IMPULS w 2012 roku” wybrano, jako najkorzystniejszą ofertę: Centrum Ochrony Pracy i Środowiska PRO LEX 08-500 Ryki ul.Karola Wojtyły 1

Zaproponowana cena za usługę wynosi 4 500,00 zł brutto.

Wszystkim Oferentom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i życzymy sukcesów zawodowych.

Sprawę prowadzi: Teodora Jabłońska

Za Zamawiającego podpisano:
Halina Grudzień – Kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
w Kozienicach