Zakończenie rekrutacji na księgową WTZ

Kozienice 02.05.2012r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3
26-900 Kozienice

 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

podaje do wiadomości listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze z dnia 16.04.2012r. opublikowanym na stronie www.opskozienice.pl na stanowisko księgowej w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy M-GOPS w Kozienicach.

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Agnieszka Jaskulak

Kozienice