Ogłoszenie – Poszukujemy psychologa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach poszukuje psychologa w celu przeprowadzenia warsztatów mających na celu wzmocnienie kompetencji rodzicielskich uczestników projektu systemowego „IMPULS” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami Projektu są osoby nieaktywne zawodowo, korzystający z pomocy MGOPS. Celem warsztatów jest zwiększenie umiejętności prawidłowego komunikowania się ze swoimi dziećmi.
Tematyka zajęć warsztatowych:

– umiejętność organizowania dzieciom czasu wolnego,
– umiejętność odbierania sygnałów wskazujących na problemy dziecka.
Ilość godzin: 8 ( po 4 godziny dla każdej z dwóch 10-cio osobowych grup).
Warsztaty odbędą się w trakcie spotkania wyjazdowego w dniach 27-29 sierpień 2010r.
Miejsce wyjazdu – Białka k/Parczewa. Dojazd z Kozienic do Białki, zakwaterowanie i wyżywienie zapewnia organizator.

Wymagania odnośnie Kandydata:
– specjalista pracy z rodziną potwierdzone odpowiednim dokumentem,
– minimum 3-letnie doświadczenie pracy z dzieckiem i rodziną potwierdzone świadectwem pracy lub zaświadczeniem z aktualnego zakładu pracy,
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej ( możliwość wystawienia rachunku).

Od kandydatów spełniających w/w wymagania oczekujemy złożenia ofert cenowych wraz z dokumentami ( oryginalne dokumenty po skopiowaniu zostaną zwrócone Kandydatom).

Kryteria wyboru ofert:
– cena,
– doświadczenie zawodowe
Pisemne oferty należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2010r. do godz.13,00.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
26-900 Kozienice, ul.Skłodowskiej 3 , pokój nr 5,
Tel. 48 614 45 77 p. Elżbieta Frączyk