Wynik ogłoszenia o naborze na stanowisko kasjera

W związku z przeprowadzoną przez MGOPS w Kozienicach rekrutację na stanowisko kasjera w MGOPS w Kozienicach, informuję, że Komisja Rekrutacyjna wyłoniła jako najlepszego kandydata Panią Irenę Pałuba.
Tym samym Proces rekrutacji na w/w stanowisko został zamknięty

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej:
mgr. Halina Grudzień – Kierownik MGOPS