Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko asystent rodziny ½ etatu
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r wpłynęło:
–  2 oferty,
w tym:
–  2 oferty – spełniły wymogi formalne

Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbyły się w dniu 23.12.2019r

Komisja wyłoniła do zatrudnienia:  Panią Iwonę Smolarczyk zam. Kozienice

która spełniła wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnęła wymaganą  liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy na w/w stanowisku.

Kozienice dnia 23.12.2019r