Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko referenta ds. księgowości – 1 etat,
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019r wpłynęło:
–  4  oferty,
w tym:
–  1 oferty – spełniły wymogi formalne

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1. Pani Anna Wiśniewska zam. Kozienice
Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbyły się w dniu 18.12.2019r

Komisja wyłoniła do zatrudnienia:  Panią Annę Wiśniewską zam. Kozienice

która spełniła wszystkie wymagania  formalne oraz osiągnęła wymaganą  liczbę punktów podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się dobrą znajomością przepisów niezbędnych do pracy na w/w stanowisku.

Kozienice dnia 19.12.2019r