Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko:
asystenta rodziny – ½ etatu,
Ogłoszenie o naborze Nr 2/2019 z dnia 3 grudnia 2019r
wpłynęło:
2  oferty,
w tym:
–  2 oferty – spełniły wymogi formalne

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1.  Smolarczyk Iwona zam. Kozienice

2.  Szymańska Katarzyna zam. Kozienice
Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbędą się w dniu 23.12.2019 godz.10.00

Kozienice dnia 17.12.2019r