Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 3 grudnia 2019r

Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko

referenta w dziale księgowości – 1 etat,
Ogłoszenie o naborze Nr 1/2019 z dnia 3 grudnia 2019r wpłynęło:
4 oferty,
w tym:
1 oferta – spełniła wymogi formalne

Jednocześnie kierownik M-GOPS informuje, że do II etapu naboru zakwalifikowali się następujący kandydaci:

1.  Wiśniewska Anna zam. Kozienice
Rozmowy kwalifikacyjne z w/w kandydatami odbędą się w dniu 18.12.2019 godz.10.00

Kozienice dnia 17.12.2019r