Ogłaszenie o naborze uczestników do „Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ogłasza nabór uczestników

do „Kozienickiego Domu Dziennego SENIOR+”

przy Al. 1 Maja 8 w Kozienicach

 

 

Jeżeli jesteś:

 • Mieszkańcem Gminy Kozienice w wieku 60+,
 • Osobą nieaktywną zawodowo
 • Chcesz nadal się rozwijać, być aktywny, spędzać czas w miłej atmosferze?

 

Zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych przez „Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+”!

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, przy Al. 1 Maja 8 w Kozienicach (budynek dawnego Domu Kultury) i dysponuje 20 miejscami.

Utworzony Kozienicki Dzienny Dom SENIOR+, będzie realizował założenia Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020, którego celem jest w szczególności zapewnienie wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) przez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywizacji ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym.

Zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior+ obejmuje:

 • dostęp do zajęć przez 8 godzin dzienne, od poniedziałku do piątku,
 • usługi socjalne w tym jeden ciepły posiłek w formie obiadu,
 • kuchnia, umożliwiająca seniorom samodzielne przygotowanie kawy, herbaty lub prostego posiłku,
 • spotkania z dietetykiem, który prowadzi zajęcia z zakresu zdrowego odżywiania,
 • zajęcia psychologiczne, które skierowane są na rozwijanie nowych perspektyw własnych możliwości oraz talentów,
 • poradnictwo specjalistyczne z zakresu pomocy społecznej
 • usługi sportowo – rekreacyjne polegające m. in. na zajęciach ruchowych, nordic walking,  zajęcia z fizjoterapeutą.
 • usługi kulturalno – oświatowe realizowane m.in. poprzez warsztaty plastyczne, rękodzieło, śpiew oraz organizację spotkań tematycznych i zabaw;
 • usługi aktywizujące społecznie, m.in. spotkania z dziećmi i młodzieżą.

 

Uczestnicy zajęć, to osoby które:

 • ukończyły 60 roku życia, nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkujące na terenie gminy Kozienice,
 • pierwszeństwo w udziale w zajęciach mają osoby samotne.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu ,,Senior+” jest nieodpłatne.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Kozienickim Dziennym Domu SENIOR+ w Kozienicach zapraszamy do składania wniosków w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 26-900 Kozienice. Druk wniosków dostępny jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kozienicach w puncie informacyjnym, siedzibie MGOPS w Kozienicach oraz na stronie internetowej: www.opskozienice.pl

Proces rekrutacji trwa do 20 grudnia 2020r

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr telefonu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach : 48 614 67 62 lub 48 614 , 614 45 77

 

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ – doc.

Wniosek o przyjęcie do Kozienickiego Dziennego Domu SENIOR+ – pdf.

Kwestionariusz zgłoszeniowy