Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach

Ogłoszenie o konkursie na kierownika MGOPS

Kwestionariusz osobowy do rekrutacji i klauzula RODO

Oświadczenie dot. braku ukarania kara zakazu pełnienia funkcji publicznych

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych

Oświadczenie o braku skazania

Oświadczenie ws. praw publicznych

Regulamin konkursu

Unieważnienie naboru na stanowisko kierownika MGOPS w Kozienicach