Informacja dla Oferentów Spr. Nr MGOPS.26.7.18

Spr. Nr : MGOPS.26.7.18                                                 Kozienice 12.09.2018r.

Informacja dla Oferentów

o rozstrzygnięciu postępowania na sprzedaż i dostawę węgla typu eko-groszek; typ 31 lub 32 do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie,
w sezonie grzewczym 2018/2019

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach informuje, że w wyniku postępowania (Spr nr MGOPS.26.7.18) wybrano ofertę firmy:

SPÓŁKA HANDLOWA Z. KAMIONKA
ul. Ks. J. Sałka 6, Zajezierze
26-922 Sieciechów

Dziękujemy za udział w postępowaniu

KIEROWNIK M-GOPS
HALINA GRUDZIEŃ