Informacja dla Oferentów Spr Nr MGOPS.26.3.18

Kozienice, dnia 26.04.2018r.

W związku z zapytaniem z dnia 26.04.2018r. dotyczącym prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu AGD, na potrzeby stołówki MGOPS w Kozienicach Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na propozycję zmywarki o wymiarach 835 mm x 665 mm x 565 .

KIEROWNIK MGOPS

Halina Grudzień