Informacja o wyborze oferty na zakup opału dla WTZ w Przewozie

Przewóz, dn. 10.11.2016r.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Przewozie
przy M-GOPS w Kozienicach
Przewóz 2A
26-900 Kozienice

 

Informacja  dla Oferentów
Dotycząca rozstrzygnięcia postępowania na zakup i dostawę węgla eko-groszek
dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie na sezon grzewczy 2016/2017.

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  wpłynęły następujące oferty:

– Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Waldemar Dziubiński
Siedziba: 26-600 Radom, ul. Kmicica 16

– Andrzej Ząbek
Siedziba: 26-670 Pionki, ul. Polna 8d

– „Węglopasz” Sp. z o.o.
Siedziba: 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

– Spółka Handlowa Zbigniew Kamionka
siedziba: Zajezierze, ul. Ks. Józefa Sałka, 26-922 Sieciechów

– Zakład Obrotu Rolnego inż. Marian Bicz
Siedziba:  26-700 Zwoleń, ul. 550-lecia 35

Spośród w/w ofert, jako najkorzystniejszą,  wyłoniono ofertę firmy:

„Węglopasz” Sp. z o.o.
Siedziba: 60-648 Poznań, ul. Piątkowska 149/6

Oferta: 587,94zł. / tonę

 

Informację sporządziła:

Danuta Bernacik – kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Przewozie